The 100-Megaton Capitalist - Batman Theme

Blind date.

Det där man ser på film från USA om hur problematiskt det är att gå på så kallad date märkte jag inget av när jag var där. Det kanske berodde på att en läkare jag kände tussade ihop mig med i princip alla hans kollegor som var ogifta på så kallad blind date. Jag träffade dom en gång och så var det ingenting mer med det. Dom tog mig alla till fina restauranger och talade om vilka siffror dom hade på banken och vilken möjlighet till karriär dom hade samt framtia lönelyft, mycket märkligt för en ung svensk dam! Det var märkligt att dom saluförde sig så tyckte jag men det är kanske det som lägger grunden för ett bra äktenskap over there!